QualitySoft tárgyi eszköz program funkciótáblázat


 
QualitySoft Tárgyi eszköz Komplett QualitySoft Tárgyi eszköz Professional
Értékcsökkenési módok
 

 
Eszközök nyilvántartása
Társasági adó- és számviteli törvény szerinti leírási mód
Időarányos elszámolási módszer
Lineáris elszámolás
Kézi elszámolási lehetőség
Degresszív elszámolás*
Fix összegű elszámolási lehetőség*
Maradványérték kezelése

Lekötött fejlesztési tartalék kezelése*

Funkciók
 

 
Főkönyvi számlatükörből választás
Tartozékok részletes felvitele *
Eszköz csoport megadási lehetőség
Csoport alapján alapadatok kitöltése *
Integrált karton műveleti képernyő
Tároló helyek karbantartása, és hozzárendelése
Tárolóhelyenkénti leltározás
Beszerzési módok nyilvántartása
Selejtezés automatikus főkönyvi könyveléssel
Eladás automatikus főkönyvi könyveléssel
Munkaszám kezelés
Ráaktiválás, és tetszőleges kézi karton módosítás
Terven felüli értékcsökkenés megadás
Kivezetett 0-ra írt eszközök táblázata
Szervezeti egységek kezelése *
Főkönyvi integráció és feladás
Excel export
PDF nyomtatás
Mátrixnyomtató teljeskörű támogatása
Felhasználói beállítások több felhasználó esetén
 

 
Egyidejű hálózatos használat akár ugyanabban a cégben is.
Események és kezelő műveletek naplózása, visszakereshetőség
Felhasználói jogosultságok beállítása, menületiltás
Listák
 

 
Tárgyi eszköz karton lista
Értékcsökkenési lista
Leltárfelvételi lap
Kézi karton rögzítések listája
Főkönyvi tételes egyeztető lista
Főkönyvi számonkénti összesített lista
Aktiválási jegyzőkönyv
Selejtezési jegyzőkönyv
Kivezetett 0-ra írt eszközök nyomtatása
Tetszőleges törzsadat kinyomtatása (pl. mozgáskódok, tároló helyek, csoportok stb)